Meer info

Het vrijwilligerswerk is een dynamische kracht. Om vrijwilligers te waarderen en hen te beschermen biedt de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Regering een gratis vrijwilligersverzekering aan. Feitelijke verenigingen en vzw’s zonder personeel, die vallen onder toepassing van de Vrijwilligerswet kunnen per 12 maanden 1.000 vrijwilligersuren laten verzekeren.

Waarvoor kan je op dit digitale loket terecht?

  • Voor de aanvraag van een erkenningsnummer voor je organisatie. Van zodra je goedgekeurd bent kan je zelf al je organisatiegegevens beheren.
  • Nadat je een erkenningsnummer hebt kan je je activiteiten (minstens 24 uren voordien) registreren, een schadedossier indienen, etc…

Wie kan de verzekering gebruiken?

De gratis verzekering is bij voorrang bedoeld voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen en Brussel (als de voertaal Nederlands is). De verzekering is bedoeld voor feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een buurtcomité, een wandelclub, ... een vzw of stichting zonder betaald personeel

  • Feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een buurtcomité, een wandelclub, ...
  • Een vzw of stichting zonder betaald personeel.
  • Lees zeker de exacte erkenningscriteria na in het reglement.

Wie is uitgesloten van de verzekering?

  • Deelnemers, leden, bezoekers,…enkel vrijwilligers die actief helpen bij de activiteiten zijn verzekerd.
  • Vrijwilligers die vrijwilligen in een organisatie waar ze ook betaald werk doen.
  • Vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur, politieke partijen en handelsverenigingen, oudercomités (lees zeker het reglement na).

Komt je organisatie niet in aanmerking, dan ondersteunen je graag bij het sluiten van een goede verzekering. Ontdek alles over vrijwilligers verzekeren op de website van het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk vzw.

Voor wat zijn vrijwilligers verzekerd?

De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen en in functie van de doelstellingen van de organisatie. Het gaat om onbezoldigde, onverplichte activiteiten die passen binnen de doelen van de organisatie. Lees wel de uitsluitingen na in de polis: gevechtssporten, verbouwingen, het gebruik van de wagen… zijn bijvoorbeeld niet gedekt.

Wat met schade?

Heb je een schadegeval, geef die dan zo snel mogelijk aan bij de verzekeraar. Je kan dit gemakkelijk doen via het online formulier van de verzekeraar.

  • Op de website van de verzekeraar, Belfius kan je de procedure bij schade in detail nalezen en opvolgen.
  • Geef je schade online aan bij de verzekeraar